ข้อสอบปลายภาค (กลุ่ม 1301)

เวลาสอบ 22.00 - 22.45 น. ให้นักศึกษาตอบคำถามทุกข้อค่ะ เมื่อทำเสร็จให้กดปุ่ม Submit เลยนะคะ

Comments